Jeugdrecht

Ook minderjarigen kunnen in aanraking komen met ons rechtssysteem.

jeugdrecht 758x226.jpg

Mr. Marian Rosema heeft vanuit haar ervaring op het gebied van het strafrecht in de afgelopen jaren belangstelling ontwikkeld voor het jeugdrecht. Zij heeft op dit rechtsgebied de nodige ervaring en deskundigheid opgedaan.

Naast het strafrechtelijke deel omvat het jeugdrecht ook een civielrechtelijke component. Het jeugdstrafrecht is in beginsel van toepassing op jeugdigen van 12 t/m 17 jaar. Daarnaast kan het jeugdrecht in bepaalde gevallen van toepassing zijn op jongvolwassenen vanaf 18 t/m 23 jaar. Het civielrechtelijk jeugdrecht is van toepassing op minderjarigen tot 18 jaar, die vanwege opgroei- en opvoedingsproblemen ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd, en die op verzoek van hulpverlenende instanties onder toezicht zouden moeten worden gesteld en/of uit huis moeten worden geplaatst.

Het kan voorkomen dat een minderjarige met beide componenten te maken krijgt. Marian Rosema kan vanuit haar specialisatie in jeugdrecht deze cliënten deskundig terzijde staan. Zij wordt zowel in civiele als in strafrechtelijke zaken regelmatig door de Rechtbank als advocaat  aan een minderjarige toegewezen.

Wij kunnen u van dienst zijn op de volgende onderdelen:

  • Gesloten uithuisplaatsing;
  • Uithuisplaatsing;
  • Onder toezicht stelling;
  • Beëindiging of schorsing van het ouderlijk gezag;
  • Alle aspecten die ook genoemd zijn op de pagina ‘Strafrecht’.