Erfrecht

Welke rechten heeft de achtergebleven partner als er geen testament is opgesteld en welke rechten heeft de partner in weerwil van een testament? Kan een kind onterfd worden of zal hij altijd iets uit de nalatenschap verwerven?

erfrecht 758x226 2.jpg

Hoe zit het met aanvaarden of verwerpen van een erfenis en als ik voordat ik de keuze heb uitgebracht al de inboedel uit het huis van de erflater heb verkocht, kan ik dan nog verwerpen? Dit is maar een greep uit veel voorkomende vragen.

In de familierechtpraktijk zag Alice Kauling-Leeftink zich vaak geconfronteerd met vragen over een nalatenschap. Erfrecht is echter een bijzonder rechtsgebied dat een hoog juridisch kennisniveau vereist. Dit is voor haar een belangrijke overweging geweest om zich ook in het erfrecht te specialiseren. Alice Kauling-Leeftink heeft de Imfo Juridische Specialisatieopleiding Erfrecht cum laude afgerond. Zij is inmiddels ook aspirant lid van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (www.vean.nl).

Alice Kauling-Leeftink staat voor een helder advies in erfrechtzaken. Bij haar kunt u terecht om ook in deze gevoelige kwesties de oplossing in onderling overleg te vinden. Is dat niet mogelijk dan kan worden geprocedeerd met een scherp oog voor uw belangen.

Wij kunnen u van dienst zijn op o.a. de volgende onderdelen van het erfrecht:

 • Rechten van de achtergebleven partner;
 • Rechten van onterfde familieleden;
 • Rechten van stiefkinderen;
 • Som ineens;
 • Vaststelling legitieme portie;
 • Uitleg van testamenten;
 • Vernietiging van testamenten;
 • Verdeling van een erfenis;
 • De vereffening;
 • Bewindvoering;
 • Executele;
 • Nalatenschapmediation.