Een prijzig nagerecht

Geplaatst op 21 april 2016 om 14:12

Een prijzig nagerecht

 

Als erfgenaam maak je aanspraak op de bezittingen van de overledene, maar je bent ook aansprakelijk voor zijn schulden. Als je er niet zeker van bent dat er een positief saldo is, is het verstandig de nalatenschap te aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving(beneficiair). Maar let op. Bij beneficiare aanvaarding moet een verklaring worden afgelegd, die ingeschreven wordt in het boedelregister.

 

Een zuivere aanvaarding kan ook stilzwijgend plaatsvinden. Indien de erfgenaam voordat de verklaring beneficiare aanvaarding is afgelegd over goederen van de nalatenschap heeft beschikt, heb je volgens de wetgever op dat moment gekozen voor zuivere aanvaarding. En deze keuze is onherroepelijk.

 

In 2014 zijn hierover twee duidelijke arresten gewezen. De ene situatie betrof een door een zorgverzekeraar ingestelde terugvorderingsactie van een onverschuldigd aan erflater uitgekeerd persoonsgebonden budget. De erfgenaam is hierin als partij opgetreden en heeft verweer gevoerd. De Hoge Raad oordeelde dat hier sprake was van een beschikkingsdaad en dat de erfgenaam met zijn optreden de nalatenschap zuiver had aanvaard.

 

De andere situatie betrof twee erfgenamen die op de dag van overlijden de uitvaart hadden geregeld en aan het eind van de dag met hun partners een maaltijd hadden genuttigd. De rekening voor de maaltijd  (€ 119,00) werd met de betaalpas van de bankrekening van erflaatster betaald. Hier oordeelde het gerechtshof dat betrokken erfgenamen als heer en meester over de nalatenschap hadden beschikt en dus zuiver hadden aanvaard.
 

In beide situaties was nagelaten, voordat er beschikkingsdaden werden verricht, een verklaring beneficiare aanvaarding af te leggen. Nu het ging om negatieve nalatenschappen waren de erfgenamen met hun privé-vermogen aansprakelijk voor resterende schuld van de overledene.

 

Terug naar overzicht