Het ouderschapsplan

Geplaatst op 15 juni 2015 om 13:32

Sinds 2009 is het voor scheidende ouders met minderjarige kinderen wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan worden afspraken opgenomen over o.a. de verdeling van de zorg-en opvoedingstaken, op welke wijze de ouders van plan zijn belangrijke beslissingen te nemen over bijvoorbeeld schoolkeuze en verhuizing en de te betalen alimentatie. Kinderen dienen op een bij hun leeftijd passende wijze bij dit plan te worden betrokken. Doel van de wet is het verminderen van conflicten tussen de ex-partners over de kinderen en het voorkomen van vechtscheidingen.

Uit een recent promotieonderzoek van Marit Thomassen blijkt dat het ouderschapsplan niet altijd het gewenste effect heeft. Wat is hiervan de oorzaak?

Volgens de onderzoekster worden veel ouderschapsplannen van het internet 'geplukt' en te summier en te vaag ingevuld. Dan wordt bijvoorbeeld vermeld dat de ouders goed naar elkaar zullen luisteren. Wat dat in de dagelijkse praktijk betekent is onduidelijk.

De rechter kan de aanstaande exen niet dwingen concretere invulling aan het ouderschapsplan te geven. Er wordt slechts getoetst of is voldaan aan de in de wet opgenomen vereisten. Is hieraan voldaan dan wordt het verzoekschrift tot echtscheiding in behandeling genomen.

Zo lijkt het ouderschapsplan te verworden tot een papieren 'moetje' en wordt niet bereikt wat de wetgever heeft beoogd.

De onderzoekster bepleit scheidingseducatie voor aanstaande exen verplicht te stellen. Op deze wijze kunnen ouders worden geïnformeerd over de schade die conflicten kunnen aanrichten bij hun kind en kunnen vechtscheidingen worden voorkomen en wordt rekening gehouden met de belangen van het kind, iets wat ouders in het heetst van de echtscheidingsstrijd nog wel eens vergeten.

Terug naar overzicht