Het zwarte schaap

Geplaatst op 23 maart 2015 om 11:24

Het komt in de beste families voor: onenigheid tussen ouders en kinderen. Soms is er sprake van een dermate grote verwijdering dat een ouder besluit zijn kind te onterven. Deze onterving is alleen rechtsgeldig indien dit (door een notaris) in een testament wordt opgenomen. Het alleen maar mondeling meedelen dat iemand onterfd is, heeft nog niet tot gevolg dat iemand geen erfgenaam wordt.

Maar betekent onterving dat een kind nergens meer recht op heeft?
Indien sprake is van onterving kan een kind altijd aanspraak maken op de zogenaamde legitieme portie. In het huidige erfrecht wordt de legitimaris echter niet meer als erfgenaam beschouwd en heeft hij alleen nog recht op een som geld. Hij zit niet aan de verdelingstafel. Het zakhorloge waar hij altijd dol op was kan hij niet opeisen.

Indien het kind al overleden is kunnen zijn afstammelingen voor hem in de plaats treden. Alleen afstammelingen kunnen aanspraak maken op een legitieme. Bij onterving van de langstlevende echtgenoot kan deze dus geen aanspraak maken op de legitieme. Aan hem/haar zijn echter wel andere rechten gegeven, zoals met betrekking tot de echtelijke woning en een bijdrage in de kosten van levensonderhoud. Hierop kom ik in een volgende column terug.

In de rechtspraktijk merken wij dat er steeds vaker discussies ontstaan over nalatenschappen. Erfrecht is een weerbarstig terrein en het is van belang dat je als advocaat/adviseur goed ingevoerd bent. Dit is het werkterrein voor een specialist. Wij hebben in de persoon van mr. Alice Kauling-Leeftink deze deskundigheid in huis. 

Terug naar overzicht