Tarieven

Uurtarief
Ons kantoor staat voor helderheid, ook wat betreft de kosten. Tijdens het eerste gesprek worden afspraken gemaakt over het van toepassing zijnde uurtarief en wordt zo mogelijk een prognose gegeven van de te verwachten kosten, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd in de bevestigingsbrief. Er wordt periodiek afgerekend op basis van een urenspecificatie, zodat u steeds een goed overzicht hebt van de kosten. De kosten die wij u in rekening brengen worden bepaald door het aantal aan de zaak bestede uren en het van toepassing zijnde tarief, vermeerderd met 6% kantoorkosten, BTW en ten behoeve van de cliënt betaalde kosten, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, uittreksels, etc. Voor onze tarieven ga naar: https://www.yvon.nl/advocatuur

Prijsafspraak
Naast deze vaste uurtarieven is het mogelijk voor echtscheidingsprocedures en alimentatieberekeningen een pakket af te nemen. Ook kunt u voor andere procedures met uw advocaat een vaste prijsafspraak maken.

Gefinancierde rechtsbijstand
Wij zijn bereid op basis van gefinancierde rechtsbijstand werkzaamheden voor particulieren te verrichten. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor door de overheid gefinancierde rechtshulp. De beoordeling om hiervoor in aanmerking te komen vindt plaats door de Raad voor Rechtsbijstand. Uw advocaat dient hiervoor in overleg met u een aanvraag in. Indien uw aanvraag wordt toegewezen, wordt alleen de eigen bijdrage in rekening gebracht, alsmede de kosten van een eventuele procedure (griffierecht, uittreksels, etc). Op www.rvr.org kunt u nalezen of u hiervoor in aanmerking komt.

Rechtsbijstandsverzekering
In het geval een rechtsbijstandsverzekering de kosten van de door u te voeren procedure dekt, wordt meestal een advocaat van de verzekeringsmaatschappij aan u toegewezen. In het kader van de vrije advocaat keuze kunt u zich echter ook laten bijstaan door een advocaat van uw eigen keuze. Het Europees Hof van Justitie heeft dit recht naar aanleiding van een vraag van de Hoge Raad onlangs nog eens bevestigd. Een voorwaarde van de verzekeraar zal meestal zijn dat de betreffende advocaat een specialist is op het vakgebied. In zaken van personen- en familierecht en erfrecht voldoet mr. Alice Kauling aan de kwalificaties die de verzekeringsmaatschappij stelt en zij behandelt dan ook regelmatig zaken die gefinancierd worden door de verzekeringsmaatschappij.