Kauling Advocatuur & Mediation

Alice Kauling-Leeftink is in 1999 be√ędigd als advocaat. Zij vestigde zich aan de Stationsstraat 13 in Oosterwolde. In 2004 heeft zij een afsprakenlocatie geopend in Drachten, eerst aan de Zuidkade en later aan de Berglaan nr. 6 te Drachten.

wetboeken 758x226.jpg

Na haar beëdiging als advocaat heeft Alice zich gespecialiseerd op het gebied van het personen-en familierecht. Tevens heeft zij een mediation opleiding gevolgd en met goed gevolg afgerond.

Omdat zij in haar praktijk steeds meer vragen kreeg over het erfrecht en dit rechtsgebied haar boeide, heeft zij een specialisatieopleiding erfrecht gevolgd. In 2016 heeft zij deze opleiding cum laude afgerond. Alle specialisatieopleidingen zijn gevolgd via de specialisatievereniging de vFAS (vereniging voor Familierecht en Erfrecht Advocaten) waarbij zij is aangesloten. Op de informatiepagina van de vFAS staat zij genoteerd voor al deze rechtsgebieden.

Vanwege een geplande afbouw van haar kantoor is haar toenmalige collega advocaat mr. Marian Rosema in oktober 2017 overgegaan naar een ander kantoor.

Het vak boeit Alice echter nog dermate dat zij besloten heeft haar praktijk pas in de loop van  2022 te beëindigen. Mede in verband met de voor cliënten noodzakelijke continuïteit gaat ze met ingang van 22 juli 2019 haar praktijk aan de Berglaan nr. 6 in Drachten voortzetten onder een nieuwe naam “Yvon Advocatuur & Mediation”. Het kantoor in Oosterwolde wordt dan gesloten. De “oude” onderhanden dossiers zullen via deze nieuwe praktijk worden afgewikkeld. Yvon advocatuur & mediation zal zich met name richten op zaken betreffende het personen- en familierecht en het erfrecht. Mediation speelt daarbij een belangrijke rol.   

 

logo vFAS 550x550.jpg logo mfn 550x550.jpg logo NOvA 550x550.jpg

De nieuwe praktijk krijgt versterking van mr. Esmée Gilsing. Esmée zal op 26 juli 2019 worden beëdigd als advocaat. Zij heeft al met succes een mediation opleiding afgerond en is als mediator opgenomen in het register van de MFN.

Alice Kauling-Leeftink laat voorlopig haar telefoonnummers en email account in tact. Zij is te bereiken onder de bekende nummers 0516-567123 en 0512-570222 en onder info@kaulingadvocaten.nl. Het nieuwe telefoonnummer van Yvon Advocatuur & Mediation is 0512-368080. Het nieuwe emailadres info@yvonadvocatuur.nl en alice@yvonadvocatuur.nl. Het nieuwe postadres wordt Postbus 709, 2900 AS Drachten.

De website van Yvon Advocatuur & Mediation is te bereiken via www.yvon.nl/advocatuur. Voor een goede overgang laat Alice de website van Kauling Advocatuur & Mediation vooralsnog in stand, zodat cliënten via beide kanalen de informatie kunnen verkrijgen.

 

Nederlandse Orde van Advocaten