Mediation

Uw relatie loopt helaas niet zoals u zich had voorgesteld. U en uw partner besluiten uit elkaar te gaan. Ons kantoor kan u met behulp van mediation helpen uw uiteengaan op een goede, snelle en financieel voordelige manier te regelen.

mediation 758x226.jpg

Mediation is een uitstekende vorm om de gevolgen van de echtscheiding te regelen, vooral als er kinderen bij betrokken zijn. Ook op andere terreinen van personen- en familierecht en op het gebied van erfrecht biedt mediation een goed alternatief en kunnen wij u van dienst zijn.

Wat is mediation?
Een mediator of scheidingsbemiddelaar is een onafhankelijke professionele derde die u helpt bij het vinden van oplossingen ingeval van het beëindigen van uw relatie. Uw advocaat-mediator bespreekt met u beide de gevolgen van de scheiding en bemiddelt in geval u er samen niet uitkomt. Een belangrijk voordeel van mediation is dat oplossingen gevonden kunnen worden met een voor beide partijen hoge graad van acceptatie.

Hoe gaat dat in zijn werk?
Doordat een scheiding veel onzekerheid, verwarring en vaak ook onredelijkheid met zich meebrengt, is het dikwijls lastig voor partners om in goed overleg met elkaar te blijven. Maar juist in deze moeilijke periode rondom het uiteengaan moet veel worden geregeld, zoals de verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden, de regeling voor de kinderen, het opstellen van een ouderschapsplan, de alimentatie, de pensioenen en andere belangrijke zaken.

Tijdens het mediationtraject worden de belangen van de kinderen scherp in het oog gehouden en is er aandacht voor de invulling van uw rol als ouder, ook na de echtscheiding. Gezamenlijk wordt invulling gegeven aan het ouderschapsplan. Zo nodig kan hierbij gebruik worden gemaakt van de diensten van een kind-coach.

Mediation helpt u er samen met uw ex-partner uit te komen, zodat de financiële en emotionele schade voor beide partijen tot een minimum beperkt blijft. Dit is van groot belang voor u als ex-partners, maar ook voor uw gezamenlijke kinderen! Op ons kantoor kan mr Alice Kauling-Leeftink u als ervaren advocaat- vFAS-mediator helpen om tot constructieve oplossingen te komen waar u beiden achter kunt staan. De gemaakte afspraken worden op een juridisch verantwoorde wijze neergelegd in een convenant.

Voor wie is mediation bedoeld?
Mediation kan worden gebruikt door huwelijkspartners, geregistreerde partners, maar ook voor samenwonenden die uit elkaar gaan. Ook mensen die al enige tijd gescheiden leven en onenigheid krijgen over kinderen, alimentatie e.d. kunnen van de diensten van de mediator gebruik maken. Een belangrijke voorwaarde om tot succes te komen is wel dat beide (ex)partners nog in gesprek zijn en bereid zijn gezamenlijk onder leiding van de mediator tot afspraken te komen.

Voordelen van mediation door een vFAS-specialist:

  • U blijft baas over uw eigen situatie;
  • Minder kosten en minder ruzie;
  • Snellere resultaten;
  • Win/win voor ouders en kinderen;
  • Een betere naleving van afspraken;
  • Een betere verstandhouding in de toekomst;
  • Specialistische begeleiding garandeert dat alle aspecten van uw echtscheiding geregeld worden.